Souhlas se zpracováním osobních údajů podle GDPR

1. Udělujete tímto souhlas společnosti Limoška s.r.o, se sídlo Za Nádražím 125, IČ: 07479832, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 27991 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „Nařízení“) zpracovávala tyto osobní údaje:

– jméno a příjmení

– Adresa

– e-mail

– telefonní číslo

2. Jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo a e-mail je budou zpracovány na základě Vámi uděleného souhlasu a za účelem doručení vaší objednávky. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu nezbytně nutnou pro zpracování Vaší objednávky

3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti Za Nádražím 125, Český Krumlov, 38101

4. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem.

5. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

– vzít souhlas kdykoliv zpět,

– požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, žádat si kopii těchto údajů,

– vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,

– požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,

– na přenositelnost údajů,

– podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud

Za Nádražím 125
Český krumlov 38101
Česká republika

Společnost Limoška s.r.o. je zapsána v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Českých budějovicích pod spisovou značkou C 27991

IČO: 07479832